Dokumenty

Školní řád mateřské školy

Celé znění školního řádu je uloženo a kdykoliv k dispozici k nahlédnutí v  jednotlivých třídách školy, v šatnách dětí u jednotlivých tříd a v kanceláři vedoucí učitelky.

Školní vzdělávací program - Poznáváme svět s Křemílkem a Vochomůrkou

Třídní vzdělávací program – U Křemílka

Třídní vzdělávací program – U Vochomůrky

Celá znění školního vzdělávacího programu, třídních vzdělávacích programů jsou uložena a kdykoliv k dispozici k nahlédnutí v  jednotlivých třídách školy, v šatnách dětí u jednotlivých tříd a v kanceláři vedoucí učitelky

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Vnitřní řád školní jídelny - výdejna

Informace o zpracování osobních údajů - Covid-19